Alphen Noord

Participe heeft in Alphen Noord een gevarieerd programma voor kinderen in de leefdtijd van 0 tot 12 jaar dat wij samen met  onder andere vrijwillligers, buurtsport- en cultuurcoaches uitvoeren. 

Wij bieden veel mogelijkheden. Sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek noem maar op.

KIJK HIERONDER VOOR DE ACTUELE ACTIVITEITEN

Coördinatie 
Dane van Leeuwen, d.van.leeuwen@participe.nu

 

Kids Club

KIDS-Tekengebied 2.png

Activiteiten

Wil je iets leuks doen? Kijk wat er allemaal te doen is en kom! 

Maakplaats bibliotheek 

Alphen Vitaal

kinderwerk-Tekengebied 3.png
KIDS-Tekengebied 1.png